Vad är ett passivhus?

Så funkar ett passivhus från Emrahus

Passivhus

I ett vanligt hus går den mesta energin bara till spillo. Kall luft sugs in utifrån, värms upp av värmesystemet för att sedan släppas rakt ut genom ventilationskanaler och otäta fönster och dörrar.

Ett passivhus är så välisolerat och tätt att vi vet precis hur all värme rör sig. Det gör att vi kan föra över värmeenergin i inomhusluften till den inkommande friska luften och på så sätt behålla värmen i huset.
Genom att på så sätt återvinna upp till 90 % av energin i FTX-systemet så är det endast 10 % som skall värmas upp och i normala fall räcker solinstrålningen och spillvärmen från hushållet gott och väl. För extra värme och för varmvattenuppvärmning läggs en jordvärmeslinga på ca 100 m. Kombinationen ger en otroligt energieffektiv lösning.
Passivhus funkar utmärkt även som sommarhus eftersom huset inte står och kostar en massa pengar medans du inte är där.

Från och med deklarationen 2014 (inkomståret 2013) gäller nya regler för förlängd avgiftsbefrielse för nybyggda bostäder.
Småhus, bostadshyreshus och ägarlägenheter nybyggda 2012 och därefter (värdeår 2012 och senare) kommer att få hel befrielse från kommunal fastighetsavgift i 15 år.

Som tack för att man bygger ett passivhus får man 135 000 kr i rabatt av Höganäs kommun.

Vårt byggsystem

Vårt byggsystem

Vår byggteknik består av EPS-block med ett starkt skelett av betong, vilket ger ett extremt lågt u-värde på 0,082, utan risk för mögel eller röta –
vår byggteknik är lika enkel som genial!

Stora specialskurna block av EPS (Expanderad PolyStyren) monteras ihop med exakt passform för just ditt hus. Mellan blocken bildas kanaler där självkompakterande betong gjuts och skapar husets kraftfulla stomme. Vi har alltså betongens goda och solida egenskaper men har bäddat in den i isoleringsmaterial för att undvika köldbryggor. Hela väggkonstruktionen är vårt tätskikt, istället för en tunn plastfolie som är vanligt hos andra leverantörer.
Som kronan på verket gjuts det ett hammarband som taket vilar på och som fördelar vikten jämt över konstruktionen. Ytterväggarna kläs i fasadmaterial och vi rekommenderar genomfärgad, slagtålig puts som ingår som standard till din villa. Självklart går det utmärkt med trä eller tegel. Insidan klär vi med en OSB-skiva för bra infästningsförmåga och gips för ett snyggt slutresultat.

Om du vill fördjupa dig ännu mer i passivhus kan du läsa mer om det på emrahus.se. Kontakta oss om du har några frågor om passivhus eller vårt byggsystem.