Vad ingår i husen i Arild?

Vad innebär köp av hus i Arild med Emrahus?
Att bygga ett hus, även om man köper det komplett, innebär en del åtaganden för dig som byggherre.
Här försöker vi förtydliga vad som ingår i husen och vad som inte ingår, samt några saker värda att tänka på. Här kan du läsa om vår standard och tillval.

Vad ingår i husen?

Tomt:

 • Anslutningsavgifter ingår. Det betyder anslutning till vatten, avlopp och el.
 • Grovplanering. Det betyder hyfsat tillplattat runt huset men ingen trädgårdsförberedelse eller
  biluppställning.
 • Grundläggning och schaktning för huset.
 • Bodar och staket som säkrar byggplatsen under byggtiden.
 • Försäkringar som täcker arbetsplatsen och allt material på plats.
 • Huset levereras nyckelfärdigt enligt en individuell tidplan.
 • Försäkringar som tryggar entreprenaden under byggtiden.

Vad ingår inte?

Tomt:

 • Byggel. När vi börjar bygga skaffar du ett vanligt elabonnemang som vi använder under byggtiden
 • Ev. tomtkostnader som ligger utanför entreprenaden.

Hus:

 • KA. En kontrollansvarig utses och bekostas av dig. KA är din representant och kontrollant på
  byggarbetsplatsen.
 • För att säkra opartiskhet ska besiktningsmannen utses och bekostas av dig.

Saker väl värda att tänka på:

Bygglovsansökan
I ditt husköp så ingår bygglovshandlingar som vi hjälper dig att ta fram, men du står själv för kostanden för
bygglovsansökan. En bygglovsprocess kan ta upp till 10 veckor.

Samråd
Innan bygget kan börja kommer ett tekniskt samråd ske på Höganäs kommun där du som byggherre närvarar tillsammans
med entreprenör och husleverantör. Det är efter detta möte vi har tillstånd att börja byggnation.

El och vatten
Ansökan för elabbonemang, (bygg-el) och vattenservis måste du som tomtägare göra. Det skall ske i samband med byggsamrådet.

Besök på plats
Självklart vill vi ge dig tillträde till byggarbetsplatsen men det måste ske enligt avtalad tid, för din och vår säkerhet.